Koning Willem-Alexander niet op werkbezoek Verenigde Staten; Koningin Máxima wel

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zal niet deelnemen aan het werkbezoek aan Californië en Texas, dat van 6 tot met 9 september 2022 zal plaatsvinden. Daartoe is besloten op medisch advies. De Koning is herstellende van een longontsteking; het maken van vliegreizen kan volledig herstel van een longontsteking in de weg staan. Werkzaamheden in Nederland kunnen, zij het op beperkter schaal, wel doorgang vinden.

Koningin Máxima en deelnemende bewindspersonen zullen invulling geven aan reeds geplande programmaonderdelen. De precieze invulling van het programma wordt op een later moment bekend gemaakt.

RVD, nr. 228