Koning brengt werkbezoek aan collectief woonproject Boschgaard

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdag 23 februari een bezoek gebracht aan collectief woonproject Boschgaard in Den Bosch, dat pioniert op het gebied van duurzaam bouwen en zelfwerkzaamheid.

Het project kan gezien worden als één van de oplossingen voor de woonopgave. Boschgaard wordt gebouwd op de plek van De Patio, het oude buurthuis van de Graafse Wijk dat als kraakpand werd gebruikt. Het oude gebouw wordt gestript en dient als basis voor een groepswoongebouw. In samenwerking met woningcorporatie Zayaz worden negentien sociale huurwoningen ontwikkeld en gecombineerd met een buurtcentrum en buurtakker. Het is in Den Bosch het eerste bouwproject binnen de sociale huur waarbij het initiatief volledig bij de toekomstige bewoners vandaan komt. Toekomstige bewoners hebben het eigenaarschap over het project en bouwen zelf actief mee aan het pand. Het woningbouwproject wordt zoveel mogelijk met hergebruikte materialen gebouwd. Er worden nagenoeg geen nieuwe producten gebruikt, maar materialen die vrijkomen uit sloop- en renovatieprojecten.
De oplevering van Boschgaard is gepland in oktober van dit jaar.

De coöperatieve vorm van het project, de sociale aspecten en duurzaamheid stonden centraal tijdens het bezoek. Koning Willem-Alexander kreeg een rondleiding over de bouwplaats en sprak met toekomstige bewoners over de start, de bijzondere vorm van collectief wonen, de kracht van onderlinge samenwerking en de belemmeringen die regels voor traditionele bouw opleveren voor innovatieve bouwprojecten, zoals Boschgaard. Hij sprak ook met de betrokken bouwprofessionals over samenwerking, duurzaam bouwen (hergebruik) en de ecologische toepassingen (techniek, energie, isolatie en water).

Het werkbezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek over wat traditionele woonprojecten kunnen leren van dit project en hoe deze vorm kan bijdragen aan de woonopgave. Bij dit afsluitende gesprek waren naast de Boschgaarders, waaronder mede-initiatiefnemer Jochem Kromhout, wethouder Pieter Paul Slikker, vertegenwoordigers van Zayaz, onderzoeksbureau Platform 31, Aedes, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Rotterdams woongenootschap aanwezig.

Het werkbezoek vond plaats naar aanleiding van het thema van de Nieuwjaarsontvangst van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in januari dit jaar. Naast enkele honderden gasten die de Nederlandse samenleving representeren, waren ook vertegenwoordigers uitgenodigd die betrokken zijn bij het thema wonen. In dit kader bezochten zij in 2022 al Stichting !Woon, Vereniging Eigen Huis en woonfabriek Barli.

RVD, nr. 39