Koningin Máxima bezoekt programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik

Hare Majesteit Koningin Máxima brengt dinsdagmiddag 23 januari een werkbezoek aan het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG). ZE&GG wil dat iedere patiënt in Nederland de bewezen beste zorg krijgt. Het bezoekt vindt plaats in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo waar de aanbevelingen uit ZE&GG in de praktijk worden toegepast. 

Door vergrijzing, personeelstekorten en de toegenomen mogelijkheden tot behandeling staat de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg in toenemende mate onder druk. Zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en de overheid hebben zich verbonden aan ZE&GG. Samen agenderen de partijen van welke zorg nog onvoldoende kennis is over de effectiviteit en waar onderzoek naar gedaan moet worden. Wanneer bekend is welke zorg bewezen effectief is, wordt deze geïmplementeerd op de werkvloer en gemonitord in de ziekenhuizen en klinieken. Door de continue cyclus van agenderen, evalueren, implementeren en monitoren kan zorg gerichter worden toegepast. Zo draagt ZE&GG bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.  

Het werkbezoek begint met een gesprek met alle partijen binnen ZE&GG. Er wordt ingegaan op de werking van het programma en wat nodig is om de gewenste verandering in de zorg mogelijk te maken. Aansluitend krijgt Koningin Máxima een rondleiding door VieCuri waar zij uitleg krijgt over enkele voorbeelden van ZE&GG in de praktijk. Zo spreekt zij met een cardioloog en radioloog over de CLEAR-CAD trial, een zorgevaluatie over diagnostiek en behandeling bij patiënten met pijn op de borst klachten. Vervolgens gaat zij in gesprek met een KNO-arts en een dermatoloog over gepast gebruik van zorg in de spreekkamer en hoe data hierbij kunnen ondersteunen. Deze zogenoemde spiegelinformatie helpt bij gerichtere gedragsverandering van zorgprofessionals in de praktijk. Tot slot krijgt Koningin Máxima op de verpleegafdeling interne-ouderen-geneeskunde uitleg over reactiverend verplegen. Dit is een verpleegkundige toepassing van gepast gebruik gericht op het nabootsen van de thuissituatie van patiënten. Oudere, kwetsbare patiënten keren door deze manier van verplegen vaker en eerder terug naar huis. Ook krijgt Koningin Máxima een demonstratie van de hulpmiddelen die verpleegkundigen gebruiken waardoor zij minder  vrijheidsbeperkende maatregelen hoeven te gebruiken. Het bezoek wordt afgesloten met een informatiemarkt van ZE&GG waar concrete activiteiten van het programma worden gepresenteerd. Hierbij is specifiek aandacht voor inzichten en gebruik van data, hoe de samenleving door ZE&GG betrokken wordt bij de verandering naar passende zorg en de uitbreiding van ZE&GG naar onder andere huisartsenzorg en dure geneesmiddelen. 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen met regelmaat bezoeken in het kader van de toekomst van de zorg. Eerder bezocht de Koning de Nederlandse Zorgautoriteit (maart 2023), Rivas Zorggroep (juni 2023), opende hij het Tergooi Medisch Centrum (september 2023), was hij aanwezig bij het symposium ‘Zorg op het Dorp’ (november 2023) en bracht hij een werkbezoek aan het St. Antonius Ziekenhuis (december 2023). Koningin Máxima was in mei 2023 aanwezig bij een bijeenkomst over passende zorg (mei 2023).

RVD, nr. 7