Koning bezoekt Máxima MC

Zijne Majesteit de Koning brengt woensdag 28 februari een werkbezoek aan Máxima MC in Veldhoven in het kader van innovatie in de zorg. Hierbij worden de samenwerking in de Brainportregio en implementatie van zorginnovatie toegelicht. Daarnaast krijgt de Koning een rondleiding langs innovaties in het ziekenhuis.

In Máxima MC (MMC) werken 3500 zorgprofessionals en onderzoekers aan het gezond maken en houden van mensen in Noord-Brabant. Het medisch centrum heeft een regiofunctie met locaties in Eindhoven en Veldhoven. MMC werkt samen met zorgpartners en het bedrijfsleven in de regio om kennis en kunde te delen en in te kunnen zetten voor de patiënt. Deze samenwerking kan innovatie versnellen en zo de zorg verbeteren en voor de toekomst betaalbaar en toegankelijk houden. In living labs in de eigen ziekenhuisomgeving wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan en worden de innovaties getest. Daarbij staat de vraag vanuit de zorgverleners centraal, zodat de innovaties ook direct in de praktijk kunnen worden gebracht. MMC werkt hierin bijvoorbeeld samen met de TU Eindhoven, Fontys Hogescholen en het Catharina Ziekenhuis.

Koning Willem-Alexander spreekt tijdens het werkbezoek met afgevaardigden van het Nederlands Hart Netwerk, een voorbeeld van samenwerking van MMC in de Brainportregio. Daarnaast vertellen artsen over samenwerkingsverband mProve, waarin zeven Nederlandse ziekenhuizen samenwerken aan het gelijktrekken van processen en aan de databeschikbaarheid om de zorg te vereenvoudigen. Vervolgens bezoekt de Koning de Neonatale Intensive Care Unit waar artsen en verpleegkundigen de innovaties toelichten om zwangeren, vroeggeboren kinderen en nieuwe ouders nu en in de toekomst te monitoren en van betere en efficiëntere zorg te voorzien. Hier spreekt Koning Willem-Alexander ook met ouders van een vroeggeboren kindje. Afsluitend is er een gesprek hoe MMC en diverse partners met innovatieve, duurzame zorg de implementatie van zorginnovaties in de Brainportregio willen versnellen.

Eerder bezocht Koning Willem-Alexander de Nederlandse Zorgautoriteit, de Rivas Zorggroep, het Tergooi Medisch Centrum en het St. Antonius Ziekenhuis in het kader van het toekomstbestendig maken van de zorg.

RVD, nr. 36