Koning ontvangt informateurs

Mededeling van het Kabinet van de Koning: 

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, donderdagmiddag 16 mei 2024, op Paleis Huis ten Bosch informateurs prof. dr. E. Dijkgraaf en drs. R. van Zwol ontvangen. Zij hebben de Koning geïnformeerd over hun eindverslag en het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, dat heden aan de voorzitter van de Tweede Kamer is aangeboden.

In de opdracht van de Tweede Kamer aan de informateurs is opgenomen dat zij op gezette tijden de Koning, als staatshoofd en lid van de regering, informeren over hun werkzaamheden.

RVD, nr. 136