Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek aan Italië, Rome

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Meneer de President,

Mijn vrouw en ik danken U voor de warme ontvangst hier in het Palazzo del Quirinale. Uw hartelijke woorden betekenen veel voor ons. Italië is ons heel, heel dierbaar. De liefde die ik heb geërfd van mijn ouders en grootouders, geven wij nu op onze beurt door aan onze dochters. Wie Italië leert kennen, raakt er nooit meer van los en blijft steeds weer terugkeren naar il Bel Paese!

Schoonheid is niet de enige kracht van Italië. Dit is het land dat ons de Renaissance schonk en dat daarmee de basis legde onder het moderne Europa. Zijn we niet allen schatplichtig aan de grote innovator Leonardo da Vinci die ons de waarden van wetenschap, creativiteit en menselijkheid inprentte? Vandaag, vijf eeuwen later, laten we ons onverminderd door zijn idealen inspireren.

Als Europeanen mogen wij trots zijn op de verscheidenheid binnen ons continent. Zonder verbinding tussen Zuid en Noord is geen gemeenschappelijke vooruitgang mogelijk. Als oprichtersstaten van de Europese Unie weten wij dat al zestig jaar, sinds de Verdragen van Rome.

Vandaag hebben wij elkaar misschien wel sterker nodig dan ooit, nu Europa een antwoord moet vinden op ongekende uitdagingen. Het migratievraagstuk is niet alleen Uw zorg, maar ook de onze en die van onze Europese partners. Wij staan samen voor de taak humane, houdbare oplossingen te vinden en daaraan een evenredige bijdrage te leveren. Heel concreet bundelen wij onze krachten in het Middellandse Zeegebied bij het redden van mensen, de aanpak van mensensmokkelaars en het voorkomen van illegale migratie die ten koste gaat van hen die vluchten voor geweld en onderdrukking. Dit alles kan niet zonder samenwerking met vooral de Afrikaanse landen. Uw land speelt in de aanpak van dit complexe vraagstuk een cruciale rol.

Italië verdient ons respect, ja onze bewondering voor zijn reactie op de tragedie die zich aan zijn kusten heeft voltrokken en nog steeds voltrekt. Dankzij de inzet van Italiaanse mannen en vrouwen zijn heel veel mensen gered. Tegen al die Italianen zeg ik: grazie mille!

Morgen zullen wij een bezoek brengen aan Palermo, Uw geboortestad, meneer de President. Daar zal ik de waardering die wij voelen ook persoonlijk overbrengen.

Terwijl dit alles Uw aandacht vraagt, is er ook op ander gebied veel werk te doen. Als de Italiaanse aarde beeft, kunnen de gevolgen desastreus zijn, zoals we in de afgelopen jaren meermaals hebben gezien. Ons hart bloedt telkens als er slachtoffers te betreuren zijn en als prachtige dorpen en steden – die wij Nederlanders vaak zo goed kennen! – beschadigd raken. Wij weten dat U Uw fysieke erfgoed graag ongeschonden aan toekomstige generaties wilt doorgeven en beseffen hoeveel zorg dat vraagt.

Ook het sociaal-economische bouwwerk heeft naar de mening van veel Italianen zorg nodig. De eerste hervormingen zijn doorgevoerd om meer kansen te scheppen voor jonge mensen en om nieuwe groei - en daarmee nieuwe banen - mogelijk te maken. Uw land toont zich ook vastbesloten om een succes te maken van onze gezamenlijke munt. Voortgaan op deze weg kan houvast en nieuw vertrouwen geven voor onze gezamenlijke toekomst.

Uw land heeft zoveel in huis waaruit U kracht kunt putten! Wetenschappers en vakmensen van wereldklasse. Een ongeëvenaarde maakindustrie en een voedselproductie die overal bekendheid geniet. Geweldige sporters - ook al was het een Nederlander die vorige maand de honderdste Giro d’Italia op zijn naam schreef. Fantastische creatieve ontwerpers. En een inventieve geest die bergen kan verzetten.

Waar zouden wij zijn zonder de radio, de telefoon, de krant, de pizza en de espressomachine, om slechts vijf Italiaanse uitvindingen te noemen die het moderne leven mogelijk maken, óók voor ons Noord-Europeanen!?

Niet iedereen beseft hoe sterk de verwevenheid tussen onze landen is. De betekenis van de Italiaanse markt voor Nederland is groter dan die van alle BRIC-landen samen. Deze week verkennen we op diverse plekken de kansen voor nog intensievere economische samenwerking.

Meneer de President, hoe oplossingsgericht wij samen kunnen zijn, bewijzen wij ook voor het oog van de wereld. In plaats van elkaar te blijven beconcurreren, kozen wij voor een gedeelde zetel in de VN-Veiligheidsraad, dit jaar en volgend jaar. Een belangrijk positief signaal in een tijd dat soepele internationale verbindingen steeds minder vanzelfsprekend lijken.

Ook binnen de NAVO zijn Italië en Nederland sterke bondgenoten. Drie weken geleden was ik bij de viering van 50 jaar Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum, waar generaal Salvatore Farina mijn gastheer was.

Nederland is er trots op samen met Italië vrede en veiligheid te dienen, criminaliteit te bestrijden en mensenrechten te verdedigen, dichtbij en verder weg! Ik weet hoezeer deze waarden U persoonlijk aan het hart gaan en hoezeer U zich daar Uw leven lang al voor inzet. Daarmee bent U een voorbeeld voor velen die werken aan een menswaardige toekomst.

Mag ik U vragen het glas met mij te heffen.

Op Uw gezondheid, Meneer de President.

Alla Repubblica Italiana e al Regno dei Paesi Bassi: due grandi amici!

Koning Willem-Alexander tijdens zijn toespraak in het Palazzo del Quirinale.