Werkzaamheden en functies na 2002

Op deze pagina leest u meer over de werkzaamheden en functies van Koningin Máxima sinds 2002.

Oranje Fonds

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds, een geschenk van de Nederlandse samenleving ter gelegenheid van hun huwelijk in 2002. Het fonds zet zich in voor het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie in Nederland en gaat uit van de kracht van vrijwilligers in de samenleving.

Talloze werkbezoeken en deelname aan activiteiten als NLdoet stellen het beschermpaar in staat om hun betrokkenheid bij de samenleving via het Oranje Fonds te verbreden en te verdiepen. Ook geven zij hiermee invulling aan hun samenbindende en aanmoedigende rol. Ieder jaar in mei worden de Appeltjes van Oranje uitgereikt. Dit gebeurt meestal door Koningin Máxima en eens in de vijf jaar door Koning Willem-Alexander. De Appeltjes van Oranje zijn prijzen voor instellingen die een voorbeeld zijn voor anderen op het gebied van welzijn en sociale samenhang.

Raad van State

Koningin Máxima heeft sinds 2004 zitting in de Raad van State en in de Afdeling advisering. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur en tevens hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Zij kan deelnemen aan vergaderingen van de Afdeling advisering, maar heeft hierin geen stemrecht. Zij is niet betrokken bij de rechtsprekende taak van de Raad van State.

Prins Claus Leerstoel

Koningin Máxima is beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel. Deze leerstoel is ingesteld ter bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van internationale ontwikkelingsvraagstukken.

Van 2003 tot 2014 was Koningin Máxima voorzitter van het Curatorium van de Prins Claus Leerstoel.

Wijzer in geldzaken

Sinds 2010 is Koningin Máxima erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. Zij vraagt in deze functie aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld, met name voor kinderen en jongeren. Koningin Máxima treedt als speciaal adviseur op voor het platform en spreekt met belanghebbenden over de manier waarop financiële bewustwording en zelfredzaamheid kunnen worden vergroot.

Nederlands Comité voor Ondernemerschap

Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap dat is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf. Elk jaar geeft het Comité een trendanalyse uit met het Jaarbericht Staat van het MKB. 

Het Comité is in 2011 opgericht als vervolg op de Raad voor Microfinanciering. Koningin Máxima was van 2007 tot 2011 lid van de Raad. 

Nationaal museum Paleis Het Loo

Koningin Máxima was van 2008 tot 2016 lid van de Raad van Toezicht Stichting Paleis Het Loo, Nationaal Museum.

Erevoorzitter stichting Méér Muziek in de Klas

Sinds 10 juni 2015 is Koningin Máxima erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas (voorheen Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas). 

Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit doet de stichting samen met het primair onderwijs, de pabo’s, conservatoria, muziekscholen en muziekverenigingen, gemeenten en fondsen. Zij maken in lokale en regionale ‘muziekakkoorden’ concrete afspraken over het realiseren van structureel muziekonderwijs in een bepaalde regio. Het bevorderen van deskundigheid en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van goede lesmethoden is een andere manier om het doel te bereiken. Zo worden (gratis) workshops voor groepsleerkrachten gegeven en in samenwerking met Schooltv worden energizers aangeboden. Dit zijn korte muzikale groepsopdrachten die zorgen voor afwisseling en focus in de les. 

In samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Fonds voor Cultuurparticipatie is geld beschikbaar gesteld voor scholen en pabo’s, om hun muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen.

Het jaarlijkse Kerstmuziekgala is een middel om heel Nederland te laten zien hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen en hoe leuk het is om samen muziek te maken.

Vergroot afbeelding
Beeld: © Rotapool - Wiebe Kiestra
Sinds 10 juni 2015 is Koningin Máxima erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas (voorheen Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs).

SchuldenlabNL

Koningin Máxima is sinds januari 2022 erevoorzitter van de Stichting SchuldenlabNL. Sinds de oprichting in 2018 zet zij zich in voor activiteiten van de stichting om Nederland schuldenzorgvrij te maken en om financiële problemen in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken. SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen. De organisatie ondersteunt het opschalen van succesvolle schuldhulpmethoden. In het najaar van 2020 ontving Koningin Máxima op Paleis Noordeinde betrokken partijen bij het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’.