Nieuwjaarsontvangsten Nederlandse genodigden en corps diplomatique

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima houden dinsdag 17 januari 2023 de traditionele Nieuwjaarsontvangst voor Nederlandse genodigden en woensdag 18 januari voor buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van in Nederland gevestigde internationale organisaties. De recepties vinden plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is aanwezig bij beide ontvangsten. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven zijn aanwezig bij de ontvangst voor Nederlandse genodigden.

Dinsdag 17 januari ontvangen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima enkele honderden gasten uit politiek en openbaar bestuur en uit diverse sectoren van de Nederlandse samenleving. Daarnaast zijn dit jaar specifiek vertegenwoordigers uitgenodigd die betrokken zijn bij het thema wonen. 

Woensdag 18 januari ontvangt het Koninklijk Paar de leden van het corps diplomatique en internationale organisaties.

In 2021 en 2022 zijn de traditionele Nieuwjaarsontvangsten in verband met de coronapandemie komen te vervallen.

RVD, nr. 1