Staatsbezoek president Singapore - programma

Op uitnodiging van Zijne Majesteit de Koning brengt de president van de Republiek Singapore, mevrouw Halimah Yacob, op 21 en 22 november 2018 een staatsbezoek aan Nederland. Zij wordt vergezeld door haar echtgenoot Mohamed Abdullah Alhabshee.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima heten president Halimah en haar echtgenoot officieel welkom op de Dam in Amsterdam.

Het staatsbezoek bevestigt de goede en hechte bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Singapore en biedt gelegenheid om de samenwerking te verbreden en te verdiepen, met name op het terrein van economie en innovatie. Singapore is voor Nederland een belangrijke partner in de Aziatische regio. Er zijn meer dan 1600 Nederlandse bedrijven gevestigd. Het land werkt nauw samen met onder meer Brainport Eindhoven en de haven van Rotterdam op het gebied van duurzame technologie en haven- en waterinfrastructuur.
 
President Halimah wordt vergezeld door de Singaporese minister van Milieu en Water, Masagos Zulkifli en andere bewindspersonen en vertegenwoordigers uit het Singaporese bedrijfsleven. Nederlandse bewindspersonen nemen deel aan diverse onderdelen van het staatsbezoek.

Woensdag 21 november

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima heten president Halimah en haar echtgenoot officieel welkom op de Dam in Amsterdam. Na de inspectie van de erewacht vindt in het Koninklijk Paleis Amsterdam een ontvangst plaats met Nederlandse en meegereisde Singaporese autoriteiten. Na de ontvangst legt de president een krans bij het Nationaal Monument op de Dam.

In de middag bezoekt zij samen met Koning Willem-Alexander Prodock in Amsterdam. Deze innovatiehub voor startups is in 2016 in het leven geroepen om vernieuwing in de Amsterdamse haven te faciliteren en stimuleren. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geven hier een korte toelichting op de uitdagingen die steden tegenkomen op hun weg naar ‘smart cities’ met een circulaire economie. Waternet en onderzoekers van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions presenteren vervolgens samen met startup-ondernemers oplossingen die hierop gericht zijn, zoals 3D-printing met gerecycled plastic afval waarvan stadsbankjes worden gemaakt. Ook wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Nederland en Singapore op het gebied van milieu en water. De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Bekijk het beeldverslag van de eerste dag

Donderdag 22 november

De tweede dag van het staatsbezoek begint met een bezoek van president Halimah en Koningin Máxima aan het Horticultural Centre in Bleiswijk, een demonstratie- en onderzoekscentrum van Wageningen University & Research (WUR). Tijdens dit bezoek is er onder meer aandacht voor duurzame (stads)landbouw, innovatieve tuinbouw, gezond voedsel en voedselveiligheid. De Nanyang Technological University en WUR vernieuwen hun samenwerkingsovereenkomst. Vervolgens spreekt president Halimah met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

In de middag wordt zij voor een lunch ontvangen door burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam op het schip ‘De Nieuwe Maze’. Tijdens een rondvaart in de haven vinden gesprekken plaats over ontwikkelingen in de Rotterdamse haven en over de werkwijze van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Dit programma is gericht op sociale inclusie door bewonersgroepen te verbinden en in te zetten op een betere kwaliteit van werk, wonen, veiligheid en vrije tijd. In dit kader wordt op de RDM Campus ook een bezoek gebracht aan het techniekonderwijs van Hogeschool Rotterdam. Hier werken bedrijven, studenten en onderzoekers samen aan technische projecten die bijdragen aan slimme ontwikkelingen in de Rotterdamse haven. Er wordt gesproken met jongeren die via het programma Rotterdam-Zuid na het volgen van deze opleiding een baangarantie hebben. Vervolgens spreken de president en de Koning verschillende startup-ondernemers die zich bezighouden met maritieme logistiek en circulaire economie. Aansluitend wonen zij een businessforum bij. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook een aantal samenwerkingsovereenkomsten getekend gericht op het versterken van handelsmogelijkheden en informatie-uitwisseling.

Na het businessforum wordt een bezoek gebracht aan Deltares in Delft, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Zowel  Nederland als Singapore  en de omliggende kusteilanden staan voor uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en het stijgende zeewater. Bij Deltares krijgen de president en de Koning een toelichting op de laatste onderzoeken en ontwikkelingen op dit gebied.
In de avond wordt president Halimah ontvangen door minister-president Rutte en vindt een regeringsdiner plaats in de Trêveszaal op het Binnenhof. Tijdens het diner wordt gesproken over de thema’s van het staatsbezoek; onderwijs en innovatie, sociale inclusie, circulaire economie en water. Na het diner neemt het Koninklijk Paar officieel afscheid van de president en haar echtgenoot.

Bekijk het beeldverslag van de tweede dag

Vrijdag 23 november

President Halimah brengt vrijdag 23 november samen met de bedrijvendelegatie uit Singapore nog een bezoek aan Brainport Eindhoven. Zij worden ontvangen door Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant. Tijdens het bezoek wordt stilgestaan bij de Nederlandse zogenoemde ‘triple helix’ aanpak, waarbij bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk innovatieve producten en diensten ontwikkelen. De president woont onder meer een rondetafelgesprek bij over talent en bezoekt een mini-expositie van bedrijven die gericht zijn op gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid.

RVD, nr. 271