Koning bezoekt drie sociaal-maatschappelijke projecten in Wageningen

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 13 december een werkbezoek gebracht aan drie burgerinitiatieven in Wageningen die zich kenmerken door duurzame en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. De initiatieven zijn de Stichting Mooi Binnenveld, een samenwerkingsverband voor natuurontwikkeling, de Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen, een wijkinitiatief voor duurzame energievoorziening en de Stichting Thuis Wageningen. Deze stichting biedt een ontmoetingsplek waar mensen met elkaar in contact kunnen komen en waar zij ideeën kunnen ontwikkelen die met name gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Koning Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan het natuurgebied Mooi Binnenveld.

De Koning startte zijn bezoek bij de Stichting Mooi Binnenveld in het gelijknamige natuurgebied. De stichting is opgericht om de natuurontwikkeling in dit gebied tussen Wageningen, Bennekom, Ede, Veenendaal en Rhenen te stimuleren. Dit doet zij onder meer door aankoop en beheer van natuurgrond en het vergroten van de biodiversiteit. De stichting werkt nauw samen met Staatsbosbeheer en de Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld. Hierin zijn boeren uit de omgeving vertegenwoordigd. Inwoners worden via educatieve en recreatieve programma’s gestimuleerd om mee te werken aan natuurontwikkeling en- beheer. Koning Willem-Alexander sprak met vertegenwoordigers van beide stichtingen en mensen uit de omgeving over het belang van dit initiatief en de onderlinge samenwerking.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
In de wijk Benedenbuurt spreekt de Koning met buurtbewoners en leden van de Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen over de overstap van aardgas naar een alternatief duurzaam warmtenet.

Aansluitend ging de Koning op bezoek in de wijk Benedenbuurt. Daar sprak hij met buurtbewoners en leden van de Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen over de overstap van aardgas naar een alternatief duurzaam warmtenet. De coöperatie werkt aan een industriële waterpomp waar wijkbewoners hun huis op kunnen laten aansluiten. De Benedenbuurt is hiervoor ook één van de zeventwintig proeftuinen van het ‘Programma Aardgasvrije Wijk’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Koning Willem-Alexander sprak onder meer met de initiatiefneemster, de heer Lelieveld, leden van de coöperatie en inwoners uit de wijk over de totstandkoming van dit project en de voorbeeldfunctie voor andere gemeenten.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Robin Utrecht
Koning Willem-Alexander spreekt in de zogeheten 'stadswoonkamer' met medewerkers van de Stichting Thuis Wageningen en inwoners over de diverse initiatieven van het platform.

Het bezoek aan Wageningen werd afgesloten bij de Stichting Thuis Wageningen. De zogenaamde ‘stadswoonkamer’ van Thuis, biedt een platform voor ideeën, initiatieven en talenten van inwoners en ondersteunt hen bij de uitwerking. Zo wordt via het project ‘Foodsharing Wageningen’ overgebleven voedsel ingezameld dat mensen gratis kunnen afhalen bij de stadswoonkamer. Een ander project is vrijwilligersnetwerk ‘Changemakers Wageningen’. Hierin zetten jongeren zich in voor eenzame ouderen. De Koning sprak in de stadswoonkamer met medewerkers van de stichting en inwoners over de diverse initiatieven van het platform.

Nederland kent steeds meer collectieve burgerinitiatieven en coöperaties. Ze worden voor en door bewoners opgezet, leveren een bijdrage aan het behoud van leefbaarheid van de eigen (leef)omgevingen en bestrijken verschillende onderwerpen zoals energie, groen, duurzaamheid, zorg, welzijn, leefbaarheid en cultuur. De initiatieven starten veelal vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en de eigen behoefte aan verbetering met oog voor de lange termijn. In een serie werkbezoeken schenkt de Koning aandacht aan dergelijke initiatieven. Het bezoek aan Wageningen past in deze reeks. Eerder dit jaar was de Koning in Hilvarenbeek (RVD-persbericht nr. 145), Amsterdam (RVD-persbericht nr. 177) en Kloosterburen (RVD-persbericht nr. 229).

RVD, nr. 286