Koningin Máxima brengt werkbezoek aan melkveehouderij in Lettele voor schuldhulpverlening

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 3 juni een werkbezoek gebracht aan een melkveehouderij in Lettele, gemeente Deventer. Koningin Máxima sprak met de eigenaren, met andere betrokkenen en bestuurders over oorzaken van schuldenproblematiek op het platteland, de inzet van schuldhulporganisaties en het belang van financiële gezondheid. 

Koningin Máxima kreeg na aankomst een korte rondleiding over het erf. De melkveehouderij kwam in financiële problemen doordat geplande uitbreiding van stalcapaciteit vanwege faillissement van een aannemer niet doorging. Volgens het Nibud lopen ruim 1,4 miljoen huishoudens risico op problematische schulden. Deloitte en SchuldenlabNL verwachten dat dit door de effecten van de coronacrisis stijgt naar ruim 2 miljoen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 36% van de boeren ondanks inkomenssteun geen bruto inkomen boven het wettelijk minimumloon kan genereren uit het boerenbedrijf. Ook blijkt dat boeren niet of nauwelijks een beroep doen op schuldhulporganisaties. Koningin Máxima sprak met de eigenaar van de melkveehouderij en zijn gezin over de impact van de financiële problemen op hun leven en hoe zij deze hebben aangepakt. Bij het gesprek waren ook een agrarisch coach, een bestuurslid, tevens melkveehouder, van LTO-Salland en de contactpersoon buitengebied gemeente Raalte aanwezig.

Het tweede gesprek met bestuurders uit de regio ging over de specifieke oorzaken van financiële problemen onder boeren en mentale problematiek die daardoor kan ontstaan. Zo staat de winstgevendheid van boeren onder druk door lage prijzen en hoge kosten. Kleinere boerenbedrijven kunnen hierdoor een deel van hun eigen arbeids- en kapitaalkosten niet meer dekken. De combinatie van hoge werkdruk, grote financiële risico’s en een slecht imago kan tot psychosociale problemen leiden bij boeren. Koningin Máxima sprak met wethouders van de gemeenten Deventer en Raalte, de directievoorzitter van de Rabobank Salland en de algemeen voorzitter van LTO Noord over deze problematiek en mogelijke oplossingen. Namens SchuldenlabNL was bestuurslid Ton Heerts aanwezig.

Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen en is in 2018 opgericht met als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken. De organisatie ondersteunt het opschalen van succesvolle schuldhulpmethoden. In samenwerking met de gemeente Raalte en Deventer en andere publieke en private partijen wordt gewerkt aan snellere hulpverlening voor burgers op het platteland.

Koningin Máxima was eerder onder meer aanwezig bij de oprichting van SchuldenlabNL, de lancering van het lokale Schuldenlab Almelo, de Nederlandse Schuldhulproute in ’s-Hertogenbosch en de werkconferentie van SchuldenlabNL. In het najaar van 2020 ontving Koningin Máxima op Paleis Noordeinde een groep betrokkenen bij het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’.

RVD, nr. 164