Koningin Máxima spreekt met minister Marsudi van Indonesië over toegang tot financiële diensten

Hare Majesteit Koningin Máxima spreekt vandaag, donderdag 1 juli, in Paleis Huis ten Bosch met de minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Retno Marsudi, over financiële inclusie in relatie tot het aanstaande G20 voorzitterschap van Indonesië. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) en erevoorzitter van het Mondiale Samenwerkingsverband voor Financiële Inclusie (GPFI) van de G20.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als UNSGSA wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken en hiermee kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Het gaat in het bijzonder om lage inkomensgroepen, vrouwen, mkb en kleine landbouwbedrijven. Als erevoorzitter van het GPFI zet Koningin Máxima zich sinds 2011 in om de activiteiten van de G20 op het terrein van financiële inclusie te bevorderen. Wereldwijd hebben circa 1,7 miljard volwassenen nog geen toegang tot financiële diensten (Global Findex 2017). Dit beperkt mensen in hun mogelijkheden om een financiële buffer op te bouwen of om te kunnen investeren in hun toekomst. Met het oog op het G20 voorzitterschap in 2022 spreekt Koningin Máxima met minister Marsudi over het belang van goede toegang tot en het gebruik van (digitale) financiële diensten en de rol die deze diensten kunnen spelen in het economisch herstel tijdens en na de coronacrisis.

Koningin Máxima bezocht Indonesië drie keer als UNSGSA (RVD-persberichten nr. 86, 2012, nr. 181, 2016 en nr. 35, 2018). Aan de vooravond van het staatsbezoek Indonesië in 2020 sprak zij als UNSGSA met enkele regeringsvertegenwoordigers en had zij een vergadering met nationale en regionale CEO’s van het CEO Partnership for Economic Inclusion. Koningin Máxima en minister Marsudi spraken elkaar diverse malen over financiële inclusie en marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Minister Marsudi heeft donderdag 1 juli tevens ontmoetingen met minister-president Rutte en minister Kaag van Buitenlandse Zaken.

De G20 is een internationaal forum dat bestaat uit de negentien grootste nationale economieën en de Europese Unie. De G20 heeft tot doel bij te dragen aan wereldwijde economische groei en ontwikkeling. 

RVD, nr. 195