Koningin Máxima bij G20-top in Rome

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van donderdagmiddag 28 tot en met zondag 31 oktober de G20-top in Rome. Italië is tot en met 30 november voorzitter van de G20. Koningin Máxima is aanwezig in haar functie van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) en als erevoorzitter van het 'Global Partnership for Financial Inclusion' (GPFI) van de G20. Het thema van het Italiaans voorzitterschap is People, Planet and Prosperity.

Koningin Máxima is zaterdag 30 oktober samen met premier Mario Draghi van Italië gastvrouw van het G20-side-eventSupporting SMEs and women-owned businesses to build back better’. Zij houdt in aanwezigheid van regeringsleiders een korte toespraak over wat nodig is voor herstel en groei van het midden- en kleinbedrijf en hoe het mkb financieel weerbaarder gemaakt kan worden. Wereldwijd is het mkb belangrijk voor de werkgelegenheid en vervult het een grote rol in het economisch herstel van landen tijdens en na de coronacrisis. Onderzoek van de Wereldbank Groep toont aan dat veel kleine bedrijven in negatieve zin door de crisis zijn geraakt, in het bijzonder die van vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden.

In haar toespraak gaat Koningin Máxima onder meer in op het belang van innovatieve financieringsvormen voor bedrijven die bij een bank geen lening kunnen krijgen. Dit belemmert hen in hun groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook vraagt zij aandacht voor het coachen van ondernemers om de bedrijfsvoering te verbeteren en de productiviteit te vergroten. Andere aandachtspunten zijn scholing van werknemers zodat zij goed inzetbaar blijven, arbeidsmarktmobiliteit en het belang van digitalisering. Koningin Máxima heeft verder en marge van het G20-programma diverse bilaterale overleggen met regeringsvertegenwoordigers van landen die actief zijn met het verbeteren van toegang tot financiële diensten. Ook woont zij een aantal bijeenkomsten bij.

Op 4 oktober dit jaar hield Koningin Máxima een digitale toespraak bij het GPFI-symposium 'Coping with new (and old) Vulnerabilities in a Post-Pandemic World'. In de aanloop naar het G20-voorzitterschap van Italië sprak zij op 30 november 2020 online met premier Giuseppe Conte en gouverneur Ignazio Visco van Banca d’Italia over inclusieve financiering. Zij nam ook deel aan een online rondetafelgesprek met deskundigen op dit gebied. Op 4 december 2020 had zij een digitaal gesprek met Roberto Gualtieri, minister van Economische Zaken en Financiën.

Sinds 2009 zet Koningin Máxima zich als UNSGSA wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Sinds 2011 is zij erevoorzitter van de GPFI en zet zij zich onder meer in om de activiteiten van de G20 op het terrein van inclusieve financiering te bevorderen.

RVD, nr. 319