Koningin Máxima bezoekt Brazilië voor financiële diensten en financiële gezondheid

Hare Majesteit Koningin Máxima is van zondagavond 4 tot en met woensdag 7 juni in Brazilië als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Tijdens het bezoek staat het verder bevorderden van financiële inclusie centraal, gecombineerd met de thema’s ‘financiële gezondheid’ en ‘inclusieve groene financiering’.

Sinds Koningin Máxima in 2012 een VN-bezoek bracht aan Brazilië is er op het terrein van financiële inclusie grote vooruitgang geboekt. Van de volwassenen heeft nu 84% een bankrekening of maakt gebruik van andere formele digitale financiële diensten (Global Findex 2021). Toch kunnen 27 miljoen volwassenen nog niet veilig sparen, zich verzekeren of investeren in een betere toekomst. Het gaat met name om mensen met een laag inkomen, vrouwen en kleine (boeren)bedrijven.

In São Paulo spreekt Koningin Máxima tijdens veldbezoeken met ondernemers over hoe digitale leningen en andere financiële diensten ‘op maat’ hen geholpen hebben hun bedrijf op te bouwen en om financieel weerbaar te worden. In Brasilia bezoekt Koningin Máxima een les over financiële educatie. De centrale bank heeft een lesprogramma ontwikkeld voor kinderen in het openbaar basisonderwijs om hen al op jonge leeftijd het belang van goed omgaan met geld bij te brengen. Dit helpt op oudere leeftijd om verstandige financiële keuzes te maken en draagt bij aan financiële gezondheid. 

Financiële gezondheid staat voor “de mate waarin een huishouden controle heeft over de dagelijkse inkomsten en uitgaven, veerkracht heeft om financiële tegenslagen op te kunnen vangen, in staat is om financiële doelen te bereiken en vertrouwen heeft in de financiële toekomst” (definitie Financial Health Working Group UNSGSA). Zowel in Nederland als in haar VN-werk pleit Koningin Máxima ervoor om financiële gezondheid mee te nemen in het ontwikkelen van financiële producten, -diensten en beleid. Het gaat bijvoorbeeld om innovaties zoals het automatisch sparen van een klein bedrag voor de opbouw van een buffer, verzekeringsproducten die aansluiten bij wat mensen nodig hebben en betaalbare leningen voor een onderneming of studie. Ook financiële geletterdheid en financiële educatie zijn belangrijke aandachtspunten. 

Volgens de 2022 Brazilian Financial Health Index (I-SFB) enquête scoort de gemiddelde Braziliaanse volwassene laag op financiële gezondheid. Bijna 80% van de ondervraagden weet niet of zij hun maandelijkse rekeningen kunnen betalen en 55% heeft zorgen over het voldoen van het schoolgeld. 

Een ander thema op de agenda is inclusieve groene financiering. Dit gaat over het ontwikkelen van financiële producten die mensen helpen om zich te kunnen beschermen tegen negatieve gevolgen van klimaatverandering. Brazilië is al jaren actief met duurzame financiering waar inclusieve groene financiering goed bij aansluit. 

In São Paulo spreekt Koningin Máxima met de financiële sector over hoe verder gebouwd kan worden aan een verantwoord digitaal financieel ecosysteem en een digitale economie waar iedereen bij kan aansluiten. Dataprivacy en consumentenbescherming zijn hierbij cruciaal, net als het bevorderen van financiële gezondheid en inclusieve groene financiering. 

In Brasilia is het voornemen dat Koningin Máxima hierover spreekt met onder anderen minister Fernando Haddad van Financiën, minister Wellington Dias van Sociale Ontwikkeling en Hulp, Gezin en Hongerbestrijding, gouverneur Roberto Campos Neto van Banco Central do Brasil en CEO Rita Serrano van de federale bank Caixa Econômica Federal

Koningin Máxima wordt tijdens haar bezoek begeleid door een aantal vertegenwoordigers van de Reference Group met wie zij sinds 2009 samenwerkt: Better than Cash Alliance, Consultative Group to Assist the Poor, Bill & Melinda Gates Foundation en de Wereldbank. 

RVD, nr. 145