Koning ontvangt formateur Van Zwol en vervolgens beoogd premier Schoof

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmiddag 1 juli 2024 op Paleis Noordeinde achtereenvolgens formateur drs. R. Van Zwol en beoogd minister-president drs. H.W.M. Schoof ontvangen. 

De formateur heeft de Koning geïnformeerd over de afronding van de formatiefase en het eindverslag dat hij vandaag aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft aangeboden. Hiermee staat vast dat aan alle democratische en constitutionele eisen is voldaan op grond waarvan op dinsdag 2 juli 2024, overeenkomstig de artikelen 43, 46 en 49 van de Grondwet, de nieuwe ministers en staatssecretarissen bij Koninklijk Besluit worden benoemd en ten overstaan van de Koning worden beëdigd.

Na de ontvangst van de formateur ontving de Koning beoogd minister-president Schoof voor een kennismakingsgesprek.

RVD, nr. 183