Geschiedenis bij overlijden

De meeste leden van het Huis Oranje-Nassau zijn sinds Willem van Oranje bijgezet in de grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft. Het was op dat moment niet mogelijk hem bij te zetten bij zijn voorouders in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda, dat bezet was door de Spanjaarden. De leden van Friese tak van de Nassaus zijn bijgezet in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Leden van het Koninklijk Huis kunnen echter ook elders bijgezet worden.

Ceremonieel bijzetten

De bijzetting van volwassen leden van het Huis Oranje-Nassau heeft altijd met veel ceremonieel plaatsgevonden. Naast het officiële protocol is een bijzetting ook een familiegebeurtenis waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van de overledene en van de zeer naaste familie.

Vanaf de bijzetting van Koning Willem III vindt de bijzetting plaats binnen een tot twee weken. Voor die tijd kon dit wel een paar maanden duren.

Balsemen

In de Wet op de Lijkbezorging zijn speciale voorzieningen getroffen voor de begrafenissen van leden van het Koninklijk Huis. Zo kan een stoffelijk overschot gebalsemd worden en kan er worden afgeweken van de wettelijke termijn waarbinnen de bijzetting plaats moet vinden. Door balsemen wordt het lichaam beter geconserveerd. Koningin Wilhelmina en Prins Bernhard kozen ervoor om hun lichaam niet te laten balsemen. Prinses Juliana en Prins Claus kozen voor een simpele vorm van balseming.