Nieuwe Kerk (Delft)

Bijna alle overleden leden van het Huis Oranje-Nassau zijn bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft.

Monumenten en gedenktekens

De belangrijkste bezienswaardigheid in de kerk is het grafmonument van Willem van Oranje. Verder is hier het praalgraf van Hugo de Groot en zijn er vele gedenktekens van hier rustende Oranjes.

©RVD
De Nieuwe Kerk in Delft.

Over de bouw van de kerk

In 1381 werd begonnen met de bouw van de Nieuwe Kerk. Aanvankelijk werd de kerk uit hout opgetrokken. Drie jaar later startte men met de bouw van het stenen gebouw in Gotische bouwtrant, dat in 1430 gereed kwam. De naam van de architect is niet bekend.

De totale lengte van de kerk is 100 meter. In 1396 werd begonnen met de toren. Die werd een eeuw later voltooid, in 1496. Zij is 109 meter hoog. De oorspronkelijke gebrandschilderde ramen zijn in de 16e en 17e eeuw vernield. De huidige zestien ramen in het koor en transept dateren uit de eerste helft van de vorige eeuw. Het orgel is uit 1839.

De kerk is oorspronkelijk gebouwd als rooms-katholieke kerk, maar is sinds 1572 in gebruik voor uitoefening van de hervormde eredienst.