Route Glazen Koets

De Koning maakt de tocht naar het Binnenhof in de Glazen Koets. Hij vertrekt op Prinsjesdag om klokslag één uur van Paleis Noordeinde.

De Koning wordt vergezeld door zijn echtgenote Koningin Máxima, Prins Constantijn en Prinses Laurentien, leden van de hofhouding en een militair ere-escorte. Bij het paleis en bij de Ridderzaal staan erewachten en een muziekkorps.

Saluutschoten

Tijdens de rit klinkt iedere minuut een saluutschot vanaf het Malieveld in Den Haag om de bevolking te laten weten dat het staatshoofd op weg is naar de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

Wilhelmus

Als de Koning op het Binnenhof is aangekomen, zet een muziekkapel het Wilhelmus in. Deze kapel staat naast het bordes van de Ridderzaal opgesteld. De Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis groeten het vaandel en gaan vervolgens het bordes op.

Geschiedenis route

Koning Willem I heeft in 1815 op de eerste dag van zijn koningschap het ceremonieel van de Koninklijke stoet vastgelegd in een Koninklijk Besluit: 'Zijne Majesteit in eene koets met acht paarden bespannen, met een rijknecht te voet naast ieder paard en nevens de koets aan beide zijden drie lakeien.'

Tijdelijk auto's vanwege soberheid

Tot 1890 vergezelden alleen mannelijke leden van het Koninklijk Huis de Koning. In 1903 reed de Gouden Koets voor het eerst mee in de stoet. Sinds 1904 vindt de Verenigde Vergadering plaats in de Ridderzaal, daarvoor in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Na de Tweede Wereldoorlog gebruikte Koningin Wilhelmina aanvankelijk auto's om te benadrukken dat soberheid gepast was. In 1948 keerde het oude ceremonieel met de Gouden Koets weer terug. In 1974 maakte Koningin Juliana ook gebruik van een auto voor de rit naar het Binnenhof. Dit kwam omdat er een gijzeling gaande was in de Franse ambassade, die langs de route lag. In 2001, na de aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten, stopte de Gouden Koets kort bij de Amerikaanse ambassade.

Poorten

De route naar het Binnenhof is in de loop van de jaren veranderd. Vroeger reed de koets het Binnenhof op via de Stadhouderspoort aan het Buitenhof. Deze poort was hoog genoeg om de Gouden Koets door te laten, maar het paste maar net. Toen in 1925 de bestrating werd vernieuwd kwam het straatniveau iets hoger te liggen. De doorgang was te laag en de koets kon niet meer onder de poort door. Sindsdien rijdt de koets langs het Mauritshuis en door de hogere Middenpoort en de Grenadierspoort het Binnenhof op. Vanaf 2016 gebruikt de Koning de Glazen Koets om naar het Binnenhof te rijden.