Koning bezoekt zorgcoöperatie Tot uw Dienst en dorpscoöperatie Lierop Leeft

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdag 20 maart een werkbezoek gebracht aan zorgcoöperatie Tot uw Dienst in Lieshout en dorpscoöperatie Lierop Leeft. Het doel van Tot uw Dienst is het bieden van kleinschalige huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding en verzorging/verpleging. Lierop Leeft biedt ouderenzorg en thuiszorg en heeft aandacht voor wonen en opvoeden. Beide coöperaties zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van zorgcoöperaties Nederland Zorgt Voor Elkaar.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander bezoekt zorgcoöperatie Tot uw Dienst.

In Nederland zijn naar schatting ruim 800 zorginitiatieven, die onderling verschillen in aanpak, werkwijze en aanbod van diensten. Zorgcoöperaties en vergelijkbare initiatieven bieden bijvoorbeeld boodschappenservice en maaltijdverstrekking, maar ook klussendiensten, hulp met administratie, thuiszorg en hulpmiddelenuitleen. Ook zijn ze soms het Wmo-loket  - Wet maatschappelijke ondersteuning - van de gemeente. Sommige zorgcoöperaties draaien volledig op vrijwilligers, andere hebben een professionele dorpsondersteuner of coördinator in dienst, of leveren professionele thuiszorg en soms zelfs intramurale zorg.

De zorgcoöperatie Tot uw Dienst levert zelf thuiszorg via het contract dat de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland heeft met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Ook voert Tot uw Dienst Wmo-taken van de gemeente uit. Tijdens zijn bezoek sprak de Koning in De Klumper met betrokkenen over de ontwikkeling van de zorgcoöperatie van een vrijwilligersorganisatie naar een sociale onderneming. Ook werden de aangeboden diensten, als familiezorg en ondersteuning van mantelzorgers, besproken. Aansluitend ontmoette de Koning in het tegenovergelegen Franciscushof cliënten en mantelzorgers.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander bezoekt dorpscoöperatie Lierop Leeft.

Dorpscoöperatie Lierop Leeft is breed actief, van zorg en welzijn voor ouderen tot aandacht voor de jongeren. In dorpshuis De Vurherd sprak de Koning met bestuursleden over de ontstaansgeschiedenis van de coöperatie. Ook kwamen de verschillende diensten aan bod, zoals dagbesteding, uitleen van hulpmiddelen en wonen met dementie. Aansluitend sprak Koning Willem-Alexander met een maatjeskoppel en deelnemers aan dagbesteding en diner 55+.   

Tenslotte vond een gesprek plaats over zorgcoöperaties in het algemeen. Het thema van dit gesprek was hoe gezamenlijk de ontwikkeling naar een sociale onderneming versneld kan worden. Naast vertegenwoordigers van diverse zorginitiatieven waren hierbij ook een zorgverzekeraar en bestuursleden van Nederland Zorgt Voor Elkaar aanwezig.   

Nederland kent steeds meer collectieve burgerinitiatieven en coöperaties. Ze worden voor en door bewoners opgezet, leveren een bijdrage aan het behoud van leefbaarheid van de eigen (leef)omgeving en bestrijken verschillende onderwerpen zoals energie, groen, duurzaamheid, zorg, welzijn, leefbaarheid en cultuur. De initiatieven starten veelal vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en eigen behoefte aan verbetering met oog voor de lange termijn. In een serie werkbezoeken schenkt de Koning aandacht aan dergelijke initiatieven. De Koning bezocht in 2018 Hilvarenbeek (RVD-persbericht nr. 145), Amsterdam (RVD-persbericht nr. 177), Kloosterburen (RVD-persbericht nr 229) en Wageningen (RVD-persbericht nr. 286).

RVD, nr. 61

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Gesprek met vertegenwoordigers van diverse zorginitiatieven, een zorgverzekeraar en bestuursleden van Nederland Zorgt Voor Elkaar.