Ontslagverlening en benoeming kabinet

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, 2 juli 2024, op hun verzoek en op voordracht van de minister-president, met ingang van heden op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:

 • M. Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken;
 • mr. drs. H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken;
 • D. Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid;
 • H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • dr. R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • drs. S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën;
 • drs. K.H. Ollongren, minister van Defensie;
 • M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat;
 • mr. drs. M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat;
 • ir. C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg;
 • P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 • mr. drs. E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
 • F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming;
 • drs. M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs;
 • drs. R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie;
 • Ch. Van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof;
 • drs. C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen;
 • C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

alsmede:

 • E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;
 • drs. A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • drs. F.Q. Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • mr. M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën;
 • A. de Vries, staatssecretaris van Financiën;
 • mr. drs. Ch. A. Van der Maat, staatssecretaris van Defensie;
 • drs. V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;
 • dr. J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat; 
 • M. van Ooijen MSc, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


De Koning heeft benoemd:

 • drs. H.W.M. Schoof tot minister-president en minister van Algemene Zaken;
 • M-F. Agema MA tot vice-minister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • drs. S.Th.M. Hermans tot vice-minister-president en minister van Klimaat en Groene Groei;
 • dr. Y.J. van Hijum tot vice-minister-president en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • mr. drs. M.C.G. Keijzer tot vice-minister-president en minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
 • drs. C.C.J. Veldkamp tot minister van Buitenlandse Zaken;
 • D.M. van Weel tot minister van Justitie en Veiligheid;
 • mr. J.J.M. Uitermark tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
 • dr. E.E.W. Bruins tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • E. Heinen MSc tot minister van Financiën; 
 • R.P. Brekelmans MPA, MSc tot minister van Defensie;
 • B. Madlener tot minister van Infrastructuur en Waterstaat;
 • D.S. Beljaarts tot minister van Economische Zaken; 
 • F.M. Wiersma tot minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur;
 • M.H.M. Faber-van de Klashorst tot minister van Asiel en Migratie;
 • Drs. R.J. Klever tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp;

alsmede:

 • I. Coenradie tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;
 • mr. T.H.D. Struycken tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;
 • drs. F. Zsolt Szabó tot staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • E. van Marum tot staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • drs. M.L.J. Paul tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • drs. F.L. Idsinga tot staatssecretaris van Financiën;
 • mr. N. Achahbar tot staatssecretaris van Financiën;
 • G.P. Tuinman tot staatssecretaris van Defensie;
 • Ch. A. Jansen tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;
 • ir. J.F. Rummenie tot staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur;
 • drs. N.J.N. Nobel tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • V. Maeijer MA tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • V.P.G. Karremans MSc tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De ministers en staatssecretarissen zijn heden ten overstaan van de Koning beëdigd op Paleis Huis ten Bosch.

RVD, nr. 184