Artikel 3: Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

In artikel 3 van de begroting van de Koning staan uitgaven die te maken hebben met het uitoefenen van het Koningschap, maar die niet via de Dienst van het Koninklijk Huis lopen. Het gaat hierbij om uitgaven voor voorlichting door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), het Militaire Huis en het Kabinet van de Koning.

Deze uitgaven worden gedaan onder verantwoordelijkheid van de minister-president (RVD en Kabinet van de Koning) of minister van Defensie (Militaire Huis). Omdat ze gedaan worden voor de uitoefening van het Koningschap worden ze doorbelast naar de begroting van de Koning.

Voor 2020 gaat het om de volgende ramingen:

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen
Raming over 2020 Bedragen x € 1.000
Doorbelaste personele uitgaven

4.691

Doorbelaste materiële uitgaven 1.533
Totaal 6.224*

* Waarvan:

  • Rijksvoorlichtingsdienst (RVD): 1.638
  • Militaire Huis: 1.945
  • Kabinet van de Koning: 2.641