Artikel 3: Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

In artikel 3 van de begroting van de Koning staan uitgaven die te maken hebben met het uitoefenen van het Koningschap, maar die niet via de Dienst van het Koninklijk Huis lopen. Het gaat hierbij om uitgaven door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), het Militaire Huis en het Kabinet van de Koning.

Deze uitgaven worden gedaan onder verantwoordelijkheid van de minister-president (RVD en Kabinet van de Koning) of minister van Defensie (Militaire Huis). Omdat ze gedaan worden voor de uitoefening van het Koningschap worden ze doorbelast naar de begroting van de Koning.

Voor 2022 gaat het om de volgende ramingen:

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen 2022
Raming over 2022 Bedragen x € 1.000
Doorbelaste personele uitgaven

5234

Doorbelaste materiële uitgaven 1.312
Totaal 6.546*

* Waarvan:

  • Rijksvoorlichtingsdienst: 1.790
  • Militaire Huis: 2.044
  • Kabinet van de Koning: 2.712