Koning bezoekt burgerinitiatieven en coöperaties op Terschelling en Ameland

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdag 27 maart op Terschelling en Ameland een werkbezoek gebracht aan zes burgerinitiatieven en coöperaties die zich kenmerken door duurzame en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander in gesprek met enkele medewerkers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij op Terschelling.

Op Terschelling bezocht Koning Willem-Alexander Reddingstation Paal 8 van de KNRM dat volledig wordt bemand door vrijwilligers. Het station won dit jaar een internationale prijs, de IMRF-award, vanwege twee reddingsacties onder extreem barre omstandigheden. De Koning kreeg een rondleiding over het terrein en bekeek de open reddingboot ‘Frans Hogewind’. Aansluitend sprak hij met vrijwilligers en vertegenwoordigers van twee andere maritieme organisaties die op Terschelling actief zijn, De Buul en Stichting Museumreddingboot Terschelling. De Buul, opgericht in 1587, is het oudste zeemanscollege in Nederland en gericht op sociale zekerheid van zeevarenden. Stichting Museumreddingboot Terschelling is in 2003 opgericht om voormalige reddingboten aan te kopen en te restaureren.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
De Koning krijgt een rondleiding bij de Wierschuur in Oosterend.

Vervolgens bezocht de Koning de Wierschuur in Oosterend. In de Wierschuur, tegenwoordig in gebruik als kampeerboerderij, sprak hij met vrijwilligers van ‘De Buren van Oosterend’ en Stichting Natuurlijk Oosterend. Elk dorp van Oost-Terschelling heeft een eigen bestuur onder de naam ‘De Buren’ dat probeert problemen in het dorp op te lossen. Zakelijke kwesties worden behandeld tijdens de vergadering  ‘Mantsjebier’ en andere problemen tijdens het ‘Burebier’. De Stichting Natuurlijk Oosterend Terschelling houdt zich bezig met het behoud van het unieke karakter van Oosterend en richt zich daarbij op duurzaamheid, kleinschaligheid en natuur.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Bij de Wierschuur spreekt de Koning met vrijwilligers van ‘De Buren van Oosterend’ en Stichting Natuurlijk Oosterend.

Op de Tigerstelling werd Koning Willem-Alexander rondgeleid en sprak hij met initiatiefnemers en vrijwilligers van Stichting Bunkerbehoud Terschelling. Deze stichting is in 2014 opgericht om de bunkers van de Tigerstelling, een deel van het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog, te herstellen. Zo’n zestig vrijwilligers van 8 tot 80 jaar, werken wekelijks aan het verder uitgraven van de bunkers, herstelwerk aan gebouwen en het geven van rondleidingen. Vier bunkers hebben inmiddels een museale functie.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Op de Tigerstelling wordt Koning Willem-Alexander rondgeleid en spreekt hij met initiatiefnemers en vrijwilligers van Stichting Bunkerbehoud Terschelling.
Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Rondleiding op de Tigerstelling. Zo’n zestig vrijwilligers van 8 tot 80 jaar werken wekelijks aan het verder uitgraven van de bunkers, herstelwerk aan gebouwen en het geven van rondleidingen.

Op Ameland bezocht Koning Willem-Alexander Zonnepark Ameland. De 23.000 panelen op dit park produceren op jaarbasis genoeg elektriciteit voor alle Amelander huishoudens. Het zonnepark is een initiatief van de Amelander Energie Coöperatie AEC, energiebedrijf Eneco en de gemeente Ameland.

In Hollum werd vervolgens een bezoek gebracht aan een juttersschuur van één van de leden van Juttervereniging Ameland. De vereniging telt zo’n 300 leden en is in 1991 opgericht. Sinds jaar en dag zijn de jutters op het eiland betrokken bij het schoonhouden van het Amelandse strand. In de jutterschuur bekeek de Koning enkele vondsten en sprak hij met diverse betrokkenen over de recente ervaringen na het overboord slaan van de containers van het schip MSC Zoë. In de nasleep van dit incident mobiliseerden de jutters mensen en materieel en werkten zij intensief samen met de gemeente en de hulpdiensten.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
In Hollum wordt een bezoek gebracht aan een juttersschuur van één van de leden van Juttervereniging Ameland.
Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Koning Willem-Alexander bezoekt Zonnepark Ameland. De 23.000 panelen op dit park produceren op jaarbasis genoeg elektriciteit voor alle Amelander huishoudens.

Tenslotte bezocht Koning Willem-Alexander de coöperatieve vereniging Vakantiepark Klein Vaarwater in Buren. Deze coöperatie is ongeveer 70 jaar geleden ontstaan uit een samenwerking van agrarische bedrijven die zich met hun nevenactiviteiten richten op toerisme. De huidige coöperatie telt 108 leden en beheert een gebied van 45 hectare met een breed aanbod aan accommodaties. Klein Vaarwater heeft de ambitie om binnen tien jaar energieneutraal te zijn. Momenteel werkt Klein Vaarwater samen met andere partijen aan een warmtenet, dat in de toekomst een belangrijke rol kan spelen bij de verduurzaming van het hele eiland.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Rondleiding Vereniging Vakantiepark Klein Vaarwater in Buren. De coöperatie telt 108 leden en beheert een gebied van 45 hectare met een breed aanbod aan accommodaties.
Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Gesprek bij Vakantiepark Klein Vaarwater. De coöperatie heeft de ambitie om binnen tien jaar energieneutraal te zijn.

Nederland kent steeds meer collectieve burgerinitiatieven en coöperaties. Ze worden voor en door bewoners opgezet, leveren een bijdrage aan het behoud van leefbaarheid van de eigen (leef)omgeving en bestrijken verschillende onderwerpen zoals energie, groen, duurzaamheid, zorg, welzijn, leefbaarheid en cultuur. De initiatieven starten veelal vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en eigen behoefte aan verbetering met oog voor de lange termijn. In een serie werkbezoeken schenkt de Koning aandacht aan dergelijke initiatieven. De Koning bezocht in 2018 Hilvarenbeek (RVD-persbericht nr. 145), Amsterdam (RVD-persbericht nr. 177), Kloosterburen (RVD-persbericht nr. 229), Wageningen (RVD-persbericht nr. 286) en in 2019 Lieshout en Lierop (RVD-persbericht nr. 61).

RVD, nr. 68

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Z.M. de Koning
Terschelling vanuit de lucht.