Koning bezoekt Overschild en Steendam voor gesprekken met gedupeerden aardgaswinning

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 14 oktober een werkbezoek gebracht aan Overschild en Steendam in de gemeente Midden-Groningen. Beide dorpen hebben te maken met aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning. In Overschild ligt het accent van het bezoek op de impact van de aardbevingen op de agrarische sector, in Steendam op burgerinitiatieven voor het versterken van woonhuizen en voorzieningen.

De Koning begon zijn bezoek bij een melkveehouderij in Overschild waar hij een rondleiding kreeg. Aansluitend sprak hij met de eigenaren en andere agrariërs uit de regio over de complexe problemen die zij in hun bedrijfsvoering ondervinden door de gevolgen van de bevingen. De boeren worden bijvoorbeeld geconfronteerd met lekkende mestkelders en schade aan stallencomplexen waardoor vee geen onderkomen meer heeft.

Om de specifieke problematiek aan te kunnen pakken hebben het Rijk en de provincie Groningen het zogenaamde Agroprogramma opgezet. Dit programma ondersteunt vooralsnog vijfentwintig agrariërs in het aardbevingsgebied bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Afhankelijk van de situatie ontvangen de boeren een financiële bijdrage en kunnen zij een beroep doen op advisering en begeleiding van consulenten. Deze helpen bij het proces van het versterken van gebouwen en woonhuizen, het verminderen van uitstoot en de aanschaf van zonnepanelen en/of windmolens.

De Koning ging vervolgens naar Steendam waar hij in het dorpshuis Kaap Steendam sprak met vertegenwoordigers van het burgerinitiatief ‘Dorp in eigen hand’. Inwoners uit de dorpen Steendam en Tjuchem werken samen aan het versterken van hun woningen en de voorzieningen in beide dorpen. Na het gesprek bezocht Koning Willem-Alexander twee woningen in Steendam waar hij met de bewoners van één van de huizen sprak over hun ervaringen met de versterkingsopgave.

Het bezoek van de Koning is een vervolg op eerdere bezoeken aan de provincie Groningen waarbij de gevolgen van de gaswinning voor de bewoners van de door bevingen getroffen gebieden centraal stonden. Deze bezoeken vonden plaats op 27 mei 2020 in Overschild en Siddeburen, 16 mei 2019 in Appingedam, 21 september 2017 op het Universiteitsterrein Zernike in Groningen, 14 september 2016 in Leermens, 20 juni 2015 in Uithuizermeeden, 15 mei 2014 in Middelstum en op 4 april 2013 in Dorkwerd.

RVD, nr. 301