Koning bezoekt bijeenkomst voor bewonersinitiatieven op het gebied van welzijn, wonen en zorg

Zijne Majesteit de Koning bezoekt vrijdagmiddag 29 oktober in Driebergen-Rijsenburg een bijeenkomst voor bewonerscollectieven die zich bezighouden met samen leven, samen wonen en samen zorgen. De initiatieven zijn aangesloten bij het landelijke netwerk Nederland Zorgt Voor Elkaar dat kennis, ervaring en onderzoek deelt op het terrein van welzijn, wonen en zorg.

Een groep van initiatiefnemers uit het hele land deelt tijdens de bijeenkomst wat zij hebben bereikt, welke knelpunten zij hebben ervaren en wat er nodig is om de rol van actieve bewoners in onze samenleving te versterken. De deelnemers gaan in workshops met elkaar in gesprek over onder meer het realiseren van kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen, over de organisatie van thuiszorg in eigen beheer of juist samen met een bestaande zorgorganisatie en over dorpsondersteuners en wijkcoördinatoren die zorgen voor verbinding tussen de bewoners onderling en met zorg- en welzijnsaanbieders. De Koning woont het plenaire programma bij en is aanwezig bij twee workshops.

Bewoners van wijken en dorpen nemen steeds vaker initiatief om samen de regie te nemen op maatschappelijke onderwerpen. De initiatieven voor en door bewoners leveren een bijdrage aan het behoud van de leefbaarheid van de eigen (leef)omgeving en bestrijken onderwerpen zoals duurzaamheid, zorg, welzijn en cultuur.  De bijeenkomst in Driebergen is een samenwerking van Nederland Zorgt Voor Elkaar, de KNHM Foundation en Triodos Bank.

In een serie werkbezoeken heeft de Koning eerder aandacht besteed aan collectieve burgerinitiatieven en coöperaties. De Koning bezocht in 2018 Amsterdam, Hilvarenbeek, Kloosterburen en Wageningen, in 2019 Lieshout en Lierop, Terschelling en Ameland en Boxtel en begin 2020 bezocht hij de gemeente Peel en Maas.

RVD, nr. 309