Koninklijk Huis en Koninklijke Familie

Nederland kent een onderscheid tussen het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie. In de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis staat wie lid is van het Koninklijk Huis.

Lidmaatschap Koninklijk Huis

Lid van het Koninklijk Huis zijn:

  1. de Koning;
  2. de afgetreden Koning (Koningin);
  3. de wettige nakomelingen van Koning Willem I die in de 1e of 2e graad verwant zijn aan de Koning en voor troonopvolging in aanmerking komen;
  4. de echtgenoten van de hierboven genoemde leden;
  5. degenen die op grond van de overgangsregeling bij de Wet lidmaatschap van het Koninklijk Huis deel uitmaken van het Koninklijk Huis.

De Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis bepaalt sinds 2002 dat zij die tot in de 2e graad familie van de Koning zijn en erfopvolgers zijn, tot het Koninklijk Huis behoren. Ook de Koning of Koningin die afstand heeft gedaan van het koningschap, is lid van het Koninklijk Huis. De echtgenoten, weduwen en weduwnaars van de hierboven genoemde leden van het Koninklijk Huis bezitten ook het lidmaatschap. Prinses Margriet en haar echtgenoot behouden hun lidmaatschap volgens de regels van de oude wet (verwantschap in de 3e graad).

Huidige leden Koninklijk Huis

Momenteel telt het Koninklijk Huis de volgende 10 leden:

Einde lidmaatschap Koninklijk Huis

Sinds het moment van aantreden van Koning Willem-Alexander hebben de kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien en de Prinsen Maurits en Bernhard en hun echtgenotes het lidmaatschap van het Koninklijk Huis verloren. De 3 kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien behouden wel hun opvolgingsrechten gedurende het koningschap van Koning Willem-Alexander.

Leden van het Koninklijk Huis raken hun lidmaatschap ook kwijt als:

  • zij het Nederlanderschap verliezen;
  • er bij Koninklijk Besluit ontslag wordt verleend;
  • zij trouwen zonder dat het parlement daar toestemming voor heeft gegeven.

Zonder toestemming van het parlement zijn getrouwd de Prinsessen Irene en Christina (1947-2019), Prins Friso en de Prinsen Pieter-Christiaan en Floris. Zij zijn daarom geen lid (geweest) van het Koninklijk Huis.

Leden Koninklijke Familie

Tot de Koninklijke Familie behoren, naast de leden van het Koninklijk Huis, ook: Prinses Mabel, Prins Maurits, Prinses Marilène, Prins Bernhard, Prinses Annette, Prins Pieter-Christiaan, Prinses Anita, Prins Floris, Prinses Aimée, Prinses Irene en Prinses Christina (1947-2019) en hun (aangetrouwde) kinderen en kleinkinderen.